Unapređenje mentalnog zdravlja kroz aromaterapiju

Korijander
March 16, 2015
Prevencija i pomoć u liječenju psihičkih poremećaja uz primjenu aromaterapije
April 8, 2015

Mentalna higijena je disciplina koja preuzima mjere zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Mentalni poremećaj nastaje na granici gdje se susreću zakoni prirode i društva u cjelini. Poremećaj se javlja kao posljedica neuspjeha u unutrašnjim mehanizmima osobe da obavlja funkcije koje mu je dala sama priroda, te on djeluje štetno na dobrobit osobe koja je određena društvenim vrijednostima i pravilima (Vejkfild). Aromaterapija kontrolirano koristi eterična ulja u svrhu održavanja i/ili unapređenja zdravlja tijela, misli i duha.

Mentalna higijena je disciplina koja preuzima mjere zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Mentalni poremećaj nastaje na granici gdje se susreću zakoni prirode i društva u cjelini. Poremećaj se javlja kao posljedica neuspjeha u unutrašnjim mehanizmima osobe da obavlja funkcije koje mu je dala sama priroda, te on djeluje štetno na dobrobit osobe koja je određena društvenim vrijednostima i pravilima (Vejkfild).

Aromaterapija kontrolirano koristi eterična ulja u svrhu održavanja i/ili unapređenja zdravlja tijela, misli i duha. (Aromatherapy is the controlled use of essential oils to maintain and / or improve the health of the body, mind and spirit).

Holistički pristup je osnovno načelo djelovanja u aromaterapiji što je vidljivo iz ove definicije. Objedinjuje sve razine postojanja (tijelo, um i duh) te se bavi usklađivanjem i balansiranjem energija. Ova definicija govori o tome da je aromaterapija znanost i umjetnost. Kao svaka prirodna terapija i energetska medicina ima snagu ujedinjenja naizgled nespojivih suprotnosti. Dio definicije: „ … kontrolirano koristi eterična ulja…“ govori o znanstvenom pristupu koji se temelji na znanstvenim istraživanjima (kemija eteričnih ulja, tehnike i metode dobivanja ulja, toksikologija, farmakodinamika, mikrobiologija, biokemija) provedenim u laboratorijima i na živim organizmima. U kliničkoj aromaterapiji ulja se pomno biraju prema simptomima bolesti u strogo određenim koncentracijama, prati se njihovo djelovanje , bilježe se promjene i provodi se evaluacija (zajedno sa klijentom). Dio definicije: „… održavanje i/ili unapređenje zdravlja tijela, uma i duha…“ govori o „umjetničkom“ aspektu aromaterapije. Prije svega jasno je vidljivo da se bavimo zdravljem, a ne bolešću. Umjetnost aromaterapije temelji se na umješnosti primjene znanja, vještina, iskustva, životne mudrosti, prepoznavanja potreba klijenta, te međusobnoj otvorenosti zasnovanoj na povjerenju, komunikaciji i interakciji. Na temelju toga provode se empirijska istraživanja koja su od velikog značenja za holistički razvoj aromaterapije kao struke.

Mentalna higijena je disciplina koja preuzima mjere zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja. Mentalni poremećaj nastaje na granici gdje se susreću zakoni prirode i društva u cjelini. Poremećaj se javlja kao posljedica neuspjeha u unutrašnjim mehanizmima osobe da obavlja funkcije koje mu je dala sama priroda, te on djeluje štetno na dobrobit osobe koja je određena društvenim vrijednostima i pravilima (Vejkfild).

 

Kako aromaterapija djeluje na očuvanje mentalnog zdravlja

Osnovna načela holističke aromaterapije su:

 • Čovjek je cjelovito biće

Tijelo, um i duh su aspekti postojanja koji su međusobno isprepleteni, međuovisni, međusobno „komuniciraju“ i kompleksni. Kao takvi osnovni su temelj za zdravlje čovjeka u najširem smislu te riječi. Problem ili poremećaj na bilo kojoj razini uništava zdravlje, a pogađa onaj dio bića/osobe koji je najslabije razvijen ili izložen dugotrajnom zanemarivanju.

 • Čovjek je neodvojivi dio prirode i svijeta, i kao takav podložan njihovim utjecajima.

Filozofija holizma govori o tome kako na mikro i na makro razini postoji povezanost i međuovisnost. Naučiti slušati prirodu i prepoznavati njene zakonitosti od vitalne su važnosti za osobu. Ukoliko se ne poštuju i ne slijede prirodni principi čovjek kao biće, te čovječanstvo u cjelini ne može opstati. Također, ukoliko ne naučimo živjeti sa svijetom (ljudima, zakonima, običajima, normama, kulturom, organizacijskim ustrojem) naše zdravlje biva ugroženo.

 • Osvještavanje potreba za fizičkim, mentalnim i duhovnim zdravljem, način je najjače metode liječenja, a to je preventiva.

Neki aspekti zdravlja, posebno mentalno i duhovno ugroženi su prvenstveno iz nedovoljno znanja i obrazovanja o njima, smatraju se luksuzom i često puta osuđivani i prosuđivani od drugih ljudi, zakona i religija.

 • Razvoj svijesti o važnosti i provođenju tjelesne, umne i duševne ekologije.

Sposobnost prepoznavanja elemenata (stila života, misli, duhovne odvojenosti ili inhibiranosti) koji uništavaju zdravlje i sposobnost pravovremenog djelovanja na njih osnovni su alati održavanja i unapređenja zdravlja.

 

Tehnike i primjena aromaterapije sastoji se od:

 • Primjene esencijalnih ulja koja su ekstrakti aromatičnih biljaka dobiveni različitim procesima destilacije i ekstrakcije. Esencijalna ulja su bioaktivne tvari kompleksnog kemijskog sastava i različitih mirisa. Kemijske tvari (alkoholi, terpeni, ketoni, fenoli, aldehidi, esteri, itd.) imaju jaka terapeutska svojstva kao što su: antiseptička, antiinflamatorna, imunostimulirajuća, hormonalna, spazmolitička, adstrigentna, analgetička, regenerativna, antidepresivna i dr. Djelovanje mirisa eteričnih ulja razvija se kroz znanstvenu disciplinu aromakologije, što znači proučavanje djelovanja mirisa na ljudsko ponašanje i raspoloženje
 • Aromaterapeutska masaža, spoj raznih tehnika masaža pomno biranih kako bi: opustili tijelo/osobu i oslobodili je od stresa, poboljšali cirkulaciju i oksigenaciju tkiva i organa, umanjili bol i druge nelagode tijela, njegovali kožu, potaknuli emocionalno otvaranje i ekspresiju, te doveli osobu u stanje potpune relaksacije/mira
 • Inhalacije su način primjene esencijalnih ulja koja služi u prevenciji ili smanjenju simptoma bolesti dišnog sustava
 • Suhe inhalacije koje služe u svrhu primjene mirisa eteričnih ulja kako bi se smanjila psihička stanja tjeskobe, nemira, straha, negativnih misli
 • Komprese, kojima se umanjuje bol, oteknuće, temperatura, potiče regeneracija tkiva npr. kod opekotina
 • Kupke, kojima se umanjuje stres, poboljšava oslabljena cirkulacija, smanjuje temperatura, umanjuje bol
 • Terapeutski i informativni razgovor, savjetovanje i edukacija

Aromaterapija je disciplina koja se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja tijela, uma i duha. Priznata je grana komplementarne medicine. Promovira se i provodi kao stil života. Djelovanjem na svijest pojedinca o važnosti tjelesne, mentalne i duhovne ekologije, unaprijeđuje društvo i čuva prirodu. Kako se u današnje vrijeme živi u nesrazmjeru sa mogućnostima, prevelikim očekivanjima nametnutih od tehničkih i znanstvenih postignuća, u neadekvatnoj informiranosti, te financijskim zahtjevima koji uništavaju mentalno zdravlje, aromaterapija je svakako visokovrijedna tehnika i način očuvanja mentalnog zdravlja.

 

Zrinka Jezdić, Dipl. klin. aromaterapeut

error: Content is protected !!