UTJECAJ AROMATERAPIJE NA BIPOLARNI POREMEĆAJ

Timijan
June 9, 2016
SMILJE
July 1, 2016

Aromaterapija kao najperspektivnija i najpotencijalnija grana komplementarne medicine, uvelike može pomoći umanjiti brojne simptome i stanja psihijatrijskih dijagnoza u čiji prilog govore brojna istraživanja. Najveći učinak esencijalna ulja imaju u fazama depresije, te naglih promjena emocionalnog stanja.

 • Što je bipolarni poremećaj?
 • Istraživanja u aromaterapiji vezana uz bipolarni poremećaj
 • Mogućnosti i potencijali aromaterapije u zdravstvenoj njezi bolesnika sa bipolarnim poremećajem

 

ŠTO JE BIPOLARNI POREMEĆAJ?

bipolarBipolarni afektivni poremećaj (BAP) je psihoza za koju je nekad bio uvriježen izraz “manična depresija“. Za razliku od tmurnosti opće depresije, bipolarni poremećaj odlikuje se izmjenama manije i depresije u određenim vremenskim periodima. Bipolarni afektivni poremećaj endogena je duševna bolest u kojoj se izmjenjuju epizode manije i depresije. Spada u teške endogene psihoze. Smjenjivanje faza je neodređeno pa dolazi do kraćih maničnih i dugih depresivnih razdoblja, ili obrnuto. Ne oštećuje bolesnikovu ličnost, a između napada bolesnik izgleda zdrav. Nešto je češća kod debljih osoba. Klinička slika ovisi o epizodi u kojoj se bolest nalazi, maničnoj ili depresivnoj.

Manija je emocionalno stanje intenzivnog, ali neutemeljenog zanosa, što se očituje pretjeranom aktivnošću, razgovorljivošću, bijegom ideja, distraktibilnošću, nepraktičnim grandioznim planovima, te nesvrhovitim aktivnostima. Manija se obično pojavljuje iznenadno i razvija tijekom razdoblja od jednog do dva dana. Neliječene epizode mogu potrajati od nekoliko dana do nekoliko tjedana.

 

Bipolarni poremećaj se dijeli u nekoliko podtipova, od kojih svaki ima različite simptome:

 • Bipolarni poremećaj tip I – promjene raspoloženja značajno utiču na posao, školovanje i odnose sa ljudima. Manične epizode mogu biti teške i opasne.
 • Bipolarni poremećaj tip II – ovaj tip je blaži od tipa I. Može se pojaviti povišeno raspoloženje, iritabilnost ili neke promjene u funkcioniranju, ali osoba i dalje može nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima. Umjesto potpuno izražene manije, ove osobe imaju hipomaniju koja je manje ozbiljna od manije. Kod ovog tipa periodi depresije traju duže od perioda manije.
 • Ciklotimija – ciklotimni poremećaj je blagi oblik bipolarnog poremećaja. Kod ciklotimije hipomanija i depresija mogu biti nagle, ali manija i depresija nisu toliko teške kao kod drugih tipova bipolarnog poremećaja.

Simptomi bipolarnog poremećaja variraju od osobe do osobe.

 

Načini liječenja

 • Biološke metode liječenja – koriste se antidepresivi, antipsihotici i antikonvulzivi
 • Elektrokonvulzivna terapija – indicirana je i u terapiji trudnica, ako klinička slika zahtjeva terapiju.
 • Psihoterapija – kognitivno bihevioralna
 • Edukacija – znajući što se događa može pomoći prepoznati znakove promjene raspoloženja.
 • Obiteljska terapija – obiteljska terapija uključuje članove obitelji. Obiteljska terapija može pomoći prepoznati i smanjiti stres unutar obitelji
 • Grupna terapija – grupna terapija osigurava forum za komunikaciju i učenje od drugih u sličnoj situaciji.
 • Hospitalizacija
 • Stil života

 

 ISTRAŽIVANJA U AROMATERAPIJI VEZANA UZ BIPOLARNI POREMEĆAJ

essential-oil-chemistry1Aromaterapija je grana komplementarne medicine koja se bavi kontroliranim korištenjem esencijalnih ulja u svrhu očuvanja / održavanja zdravlja tijela, uma i duha (IFPA, 2000 g.) Kao najperspektivnija i najpotencijalnija grana komplementarne medicine, uvelike može pomoći umanjiti brojne simptome i stanja psihijatrijskih dijagnoza u čiji prilog govore brojna istraživanja.

Bipolarni poremećaj može uzrokovati ozbiljne probleme u radu, socijalnom životu, te međuljudskim odnosima ukoliko pacijenti nisu stabilizirani psihofarmacima ili psihoterapijom (Maiera 2012). Još uvijek nema dostatnih informacija vezanih uz djelovanje aromaterapije na bipolarni poremećaj  (Andreescu i sur. 2008) i nema preporuke da bolesnici s bipolarnim poremećajem prestanu uzimati svoju terapiju. Ali esencijalna ulja mogu biti vrlo korisna kao dodatna terapija.

Pokazalo se da pacijenti imaju znatno pojačani / povišeni osjećaj na mirise u depresivnoj fazi (Hardy i sur. 2012) , te smanjen osjećaj na mirise u maničnoj fazi (testirano na 64 osobe, od kojih je 20 bilo s bipolarnim poremećajem, a 44 je spadalo u kontrolnu skupinu).

Kao i biljke, esencijalna ulja su terapeutski višeslojna jer komponente u esencijalnim uljima mogu izazvati različite reakcije kod svake osobe, ovisno o dostupnosti receptorskih mjesta (Mills 1991). Sposobnost biljaka da mijenjaju svoje djelovanje (ono ovisi o vrsti i omjerima kemijskih spojeva u njoj) naziva se adaptogenost. Tako brojna esencijalna ulja imaju balansirajući efekt na emocije.

Razna antipsihotička sredstva imaju antagonističku interakciju naspram cijele grupe receptorskih mjesta uključujući serotoniničku, adrenergičku i histaminičku. Sukladno tome njihova djelovanja na autonomni živčani sustav su kompleksna i nepredvidiva (Alexander 2001). To je slučaj sa svakim od stotine komponenti u esencijalnim uljima koji imaju interakciju sa mnogim receptorskim mjestima. Antidepresivi djeluju na način da usporeno  stvaraju neurotransmiterski serotonin u prostoru između moždanih stanica, a pretpostavlja se da esencijalna ulja rade kao agonisti serotonina, potičući serotoninski sustav na povećano izlučivanje što čini mozak osjetljivijim / senzitivnijim. Iz navedenog bi se moglo zaključiti da esencijalna ulja imaju pozitivan učinak u depresivnoj fazi.

Iako ima malo objavljenih i dostupnih publikacija vezano uz djelovanje aromaterapije na bipolarni poremećaj, esencijalna ulja mogu utjecati na konvencionalnu terapiju na način da se doze mogu održavati dovoljno niskima, te na taj način smanjiti njihove nuspojave. Nekolicina psihijatrijskih medicinskih sestara iz SAD-a i Velike Britanije (studentice Jane Buckle) imale su nešto uspjeha sa stabilizacijom stanja pacijenata koristeći aromaterapiju. Budući da su to bile pojedinačne obrade slučajeva (case studies) teško je reći da li bi se pacijentova stabilizacija dogodila i bez aromaterapeutske intervencije. Ostale obrade slučajeva koje su vršile psihijatrijske medicinske sestre pokazale su da aromaterapija može pomoći u smanjenju količine konvencionalne terapije, a da stabilnost pacijenta nije narušena.

Psihijatrijske medicinske sestre su u svojim studijama utvrdile:

 • Pozitivno djelovanje slijedećih esencijalnih ulja:
  • geranij (Pelargonium graveolens)
  • lavanda (Lavandula angustifolia)
  • sandal (Santalum album)
  • ađelika korijen (Angelica archangelica)
  • ruža (Rosa damascena)
  • pačuli (Pogostemon cablin)
  • ylang ylang (Cananga odorata var genuina)
  • valerijana (Valeriana fauriei)
  • vetiver (Vetiveria zizanoides)
  • nard (Nardostachys jatamansi)
  • melisa (Melissa officinalis)
  • bergamot (Citrus bergamia)
  • muškatna kadulja (Salvia sclarea)

 

 • Esencijalna ulja koja je potrebno izbjegavati u primjeni na bipolarni poremećaj su:
  • bijeli kamfor (Cinnamoum camphora ) – suspektna komponenta je Camphor u količini od 30-50%
  • izop (Hyssopus officinalis) – suspektna komponenta je Pinocamphon u količini od 70%
  • muškatni oraščić (Myristica fragrans) – suspektne komponente su Myristicin u količini od 3-14% , te Elemicin u količini 0,1 – 4,6%
  • pasja metvica (Mentha pulegium) – suspektna komponenta je Pulegone u količini od 55 – 95%
  • vratić (Tanacetum vulgare) – suspektna tvar je Thujone u količini 66 – 81%

 

Esencijalna ulja su primjenjivana putem masaža (cijelog tijela ili pojedinih dijelova tijela), kompresa, te suhih inhalacija (stik, vatica).

Kod bipolarnog poremećaja tipa II, stres povećava broj relapsa. Pokazalo se da psihoterapija smanjuje broj relapsa i poboljšava kvalitetu života tih pacijenata (Maiera 2012). U psihoterapijskom tretmanu s pacijentom se primjenjuju kombinirane tehnike aromaterapije, gdje pacijent svoje prvo iskustvo mirisa (esencijalnim uljima) doživljava u stabilnom, mirnom i sigurnom okruženju, uz stručni nadzor. Stoga je potrebno  napraviti protokol aromaterapije koji uključuje odabrana eterična ulja, koncentraciju i tehnike aromaterapije. Kada je obrazac primjene esencijalnih ulja dobro postavljen, tada pacijent može i samostalno koristiti esencijalna ulja. Provedena su istraživanja koja su pokazala da esencijalna ulja (njihov miris) mogu biti triger koji će pacijente podsjetiti na ugodan doživljaj i iskustvo u psihoterapijskom / aromaterapijskom tretmanu, te tako spriječiti ili ublažiti oscilacije raspoloženja.

 

MOGUĆNOSTI I POTENCIJALI AROMATERAPIJE U ZDRAVSTVENOJ NJEZI BOLESNIKA SA BIPOLARNIM POREMEĆAJEM

Iz navedenog se može zaključiti da je aromaterapija potencijalna, svrsishodna terapija i vještina koja uvelike može unaprijediti zdravstvenu njegu psihijatrijskog bolesnika, te ublažiti posljedice njihovog liječenja. Komplementarna je klasičnoj medicini, te suportivna u psihoterapiji, radnoj terapiji , a uvelike promiče zdravi stil života kako bi se kvaliteta života povećala i umanjile patnje bolesnika. Istraživanja koja su obavljena još uvijek ne daju egzaktne odgovore o djelovanju esencijalnih ulja i njihovih komponenti , ali su definitivno uočene promjene koje se događaju na biokemijskoj razini, a govore u prilog pozitivnom djelovanju esencijalnog ulja. Najviše empirijskih dokaza govori o djelovanju esencijalnih ulja (njihovog mirisa) na emocionalno stanje bolesnika pomažući mu u balansiranju emocija, te na njegovo ponašanje koje postaje pozitivnije i usmjerenije ka samopomoći.

Najveći učinak esencijalna ulja imaju u fazama depresije, te naglih promjena emocionalnog stanja.

Aromaterapija je područje komplementarne medicine koje zaslužuje pažnju u daljnjem istraživanju kako djelovanja esencijalnih ulja, tako i vještina koje uvelike mogu unaprijediti zdravstvenu njegu.

 

ZRINKA JEZDIĆ, klinički aromaterapeut

 

 

REFERENCE

Alexander M. 2001. How aromatherapy Works.  Odessa, FL: Whole Spectrum Books

Andrescu C, Mulsant B, Emanuel J. 2008. Complementary and alternative medicine in the treatment of the bipolar disorder – a review of the evidence. J.Affect Disord. 110(1-2):16-26

Hardy C, Rosedale M, Messinger J, Kleinhaus K, Aujero N et al 2012. Olfactory acuity is associated with mood and function in a pilot study of stable bipolar disorder patients. Bipolar Disord. 14(1):109-17

Maiera E. 2012. Psychopharmacological treatment and psychoeducational management in bipolar disease. Psychiatr Danube. 24 suppl 1:S56-8

Mills S. 1991. Out of the earth. London: Viking Arkana

 

LITERATURA 

 1. Price, S., Price, L., „Aromatherapy for health professionals“, Churchill/Livingstone, London, 2011.
 2. Buckle, J., RN, PhD, „Clinical Aromatherapy: Essential Oils in Healthcare“, Churchill/Livingstone, London, 2003.
 3. Buckle, J., RN, PhD, „Clinical Aromatherapy in Nursing“, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 1997.
 4. Schnaubelt, K., „Medical Aromatherapy: Healing with Essential Oils“, North Atlantic Books, Berkeley, CA, USA, 1999.
 5. Battaglia, S., „The Complete Guide to Aromatherapy“, Perfect Potion, Zillmere, Queensland, Australia, 2004.

 

error: Content is protected !!