INHALACIJA ESENCIJALNIH ULJA

SNAGA MIRISNIH MOLEKULA

Inhalacija je način primjene lijeka ili terapeutskih sredstava u svrhu ublažavanja / otklanjanja tegoba dišnih puteva ili psihičke napetosti. Ona je jedna od najstarijih načina liječenja ili samopomoći. U aromaterapiji, inhalacija je  uz masažu osnovni način primjene esencijalnih ulja u terapeutske svrhe. Snaga esencijalnih ulja očituje se u njihovoj kompleksnoj i moćnoj kemijskoj strukturi koja ima veliki terapeutski potencijal, kao i vibraciji tih molekula koje svojom frekvencijom mogu potaknuti ili umiriti razne psihološke procese. Stoga inhalacije esencijalnih ulja imaju posebnu vrijednost.

Mirisne molekle nošene strujanjem zraka i udisanjem ulaze u nosnu sluznicu gdje se nalaze mirisni receptori. Metodom uklapanja ili titraja u/po mirisnom receptoru stvara se elektrokemijski impuls  koji se putem njušne stanice provodi do živčane stanice i tako putuje u područje limbičkog sistema (područja srednjeg mozga)  u hipotalamus. Iz hipotalamusa se informacija prenosi u hipofizu, thalamus, amigdalu, olfaktorni korteks i neokorteks. Navedeni centri obrađuju informaciju mirisa ne fiziološkoj (hipofiza, hipotalamus) i psihološkoj razini (thalamus, olfaktorni i neo korteks), te tako djeluju na balansiranje, relaksiranje ili poticanje psiho fizičkih procesa. Takav način primjene esencijalnih ulja posebno je pogodan za stanje stresa, anksioznosti, depresije, nervoze, tuge, opsesije, te konfuzije, gubitka koncentracije i slabog pamćenja.

Molekule esencijalnog ulja koje se putem vodene pare unesu u područje dišnih putova, procesom difuzije ulaze u okolno tkivo te djeluju lokalno umanjujući tako bol, upalu, ekskreciju, a time  neugodne simptome kao što su kašalj i otežano disanje. Kroz alveole, molekule esencijalnog ulja ulaze i u krvotok, te ostvaruju opće djelovanje na organizam. To djelovanje se odnosi na jačanje imuniteta, hormonalno balansiranje, balansiranje kardiovaskularnog sustava (srca i krvnih žila), balansiranje rada probavnog sustava, a nije zanemarivo ni antioksidativno djelovanje. Ovaj aspekt djelovanja esencijalnih ulja zanimljiv je znanstvenicima koji radeći brojna istraživanja, kontinuirano potvrđuju njihova navedena djelovanja.

Oba načina djelovanja temelj su holističkih načela u aromaterapiji. Djelovanja esesncijalnih ulja ne mogu se razdvojiti. Na bilo koji način da se primjenjuju  njihovo djelovanje obuhvatiti će cijeli organizam. Esencijalna ulja primjenjena putem inhalacija djelovat će na organizam na svim razinama. Na fizičkoj razini umanjiti će ili ukloniti simptome zdravstvenih problema, potaknuti, smiriti ili harmonizirati fiziološke procese, umanjiti bol te bitno povećati kvalitetu življenja. Na emocionalnoj razini umiriti će ili potaknuti emocionalne doživljaje, pomoći u emocionalnoj ekspresiji , smiriti afekte ili neuroze. Na mentalnoj razini umanjit će konfuziju, pojačati koncentraciju i fokusiranost, pomoći u pročišćavanju uma i kontemplaciji. Na duhovnoj razini esencijalno ulje će svojom vibracijom potaknuti stanje mira, smirenosti, povjerenja tj. duhovni rast i razvoj.

 

NAČINI INHALIRANJA

Postoji nekoliko načina  inhaliranja kao što su: suha inhalacija, inhalacija putem aroma lampice ili difuzora te klasična i medicinska inhalacija.

Suha inhalacija je aktivna primjena mirisa esencijalnog ulja. Provodi se tako da se na lopticu od vate, kompresu ili aroma stik (džepni nosni inhalator) nakapa od 4 do 6 kapi esencijalnog ulja, te se udiše. Zbog jakog terapeutskog djelovanja mirisa ova inhalacija je vrlo učinkovita kod stanja tjeskobe, straha, emocionalne ili mentalne uznemirenosti, nesanice te psiholoških stanja tuge, zabrinutosti i nezadovoljstva. Jednostavna je i praktična metoda samopomoći. Nije pogodna za korištenje kod stanja psihoze ili bolesti CNS-a.

Inhalacija putem aroma lampica ili difuzora je vrlo popularan način primjene esencijalnih ulja. Osim što imaju terapeutsko djelovanje, koriste se za ispunjavanje prostora mirisom. Terapeutsko djelovanje se očituje u poboljšanju raspoloženja i svekolike ugode koju pružaju mirisi. Nije zanemarivo ni antiseptičko djelovanje esencijalnih ulja u zraku koja mogu umanjiti razmnožavanje mikroorganizama i tako preventivno djelovati na kapljične infekcije. Prilikom korištenja aroma lampice potrebno je paziti da nisu na dohvat ruke djeci ili blizu jakog izvora topline.

Klasična inhalacija je najstariji i najčešći način inhaliranja. Provodi se tako što se u posudu sa vrućom vodom ukapa 2-4 kapi esencijalnog ulja koja se direktno udišu u dišni sustav. Važno je napomenuti da se vodena para s esencijalnim uljima udiše najdulje 1-2 minute, nakon čega se ponovo ukapa esencijalno ulje.  Inhalacija se ne provodi  duže od 10 minuta. Važno je napomenuti da se ovaj način inhaliranja ne preporuča kod osoba koje boluju od astme, opstruktivnih bolesti pluća ili su alergične na bilo koju komponentu esencijalnih ulja. Prije svake upotrebe potrebno je savjetovanje s kliničkim aromaterapeutom ili drugim zdravstvenim djelatnikom koji ima edukaciju iz aromaterapije.

Medicinska inhalacija se provodi putem električnih inhalatora preko maske koja se fiksira u području nosa. Iznimno rijetko se koristi s esencijalnim uljima. Ukoliko se i provodi, tada se to radi u zdravstvenim ustanovama uz nadzor medicinskog osoblja.

 

INFO

  • Hwang J.H. (2006.) proveo je istraživanje o utjecaju esencijalnih ulja na krvni pritisak i stres kod hipertenzije metodom inhalacije. Esencijalna ulja korištena u istraživanju su lavanda (Lavandula angustifolia), ylang ylang (Cananga odorata) i bergamot (Citrus bergamia). Istraživanje je pokazalo da se inhalacija esencijalnim uljima može smatrati učinkovitom intervencijom pri smanjenju stresnih psiholoških reakcija te smanjenju krvnog tlaka kod osoba sa primarnom hipertenzijom.
  • Ghani R.M.A. i sur. (2013.) napravili su istraživanje o smanjenju stupnja mučnine i intenziteta povraćanja kod žena u ranoj trudnoći (između 8 – 16 tjedana) upotrebom aromaterapeutske inhalacije. Korištena je mješavina esencijalnih ulja lavande (Lavandula angustifolia) i paprene metvice (Mentha x piperita) metodom inhalacije. Epizode mučnine i učestala povraćanja smanjile su se nakon tri dana korištenja aromaterapije. Povrh toga, žene koje su koristile aromaterapeutski pripravak osjećale su da imaju više energije te smanjen osjećaj umora u odnosu na razdoblje bez korištenja aromaterapeutskih pripravaka.
  • Seyyed-Rasooli A. i sur. (2016.) proveli su istraživanje o utjecaju esencijalnih ulja metodom inhalacije za smanjenje stupnja anksioznosti i boli kod pacijenata sa opeklinama drugog stupnja. Esencijalna ulja korištena u istraživanju su lavanda (Lavandula angustifolia) i ruža (Rosa damascena) u omjeru 70:30%. Na komad vate nakapana su spomenuta esencijalna ulja, te se ista pozicionirala 20 cm od pacijenta koji je inhalirao miris sljedećih 30 minuta. Rezultati su pokazali da je nakon aromaterapeutske intervencije, metodom inhalacije, došlo do smanjenja stupnja anksioznosti i smanjenja stupnja osjećaja boli

 

 

ZRINKA JEZDIĆ, Dipl. med. techn. clin. aromath.

error: Content is protected !!