Članovi

 

Članovi AIA-e su aromaterapeuti i svi simpatizeri aromaterapije koji se bave / podržavaju aromaterapiju kao granu komplementarne medicine i provode je prema pravilima struke, te na bilo koji način doprinose njenom razvoju.

Članovi udruge podijeljeni su na aktivne i pasivne članove, te počasne članove.

AKTIVNI ČLANOVI

EDUKACIJA
Aktivni članovi su oni koji su završili osnovnu edukaciju iz aromaterapije, program usavršavanja ili međunarodni program edukacije u školama registriranim u IFPA-i, IAM-u, IFA-i.
RAD I PROVOĐENJE
Provode aromaterapiju po svim pravilima struke i kontinuirano rade sa klijentima.
OBAVEZE
Da bi održali status aktivnog člana obavezni su obraditi deset slučaja kroz godinu dana i svoj rad predočiti Stručnom vijeću Instituta i ostalim zainteresiranim članovima, napisati tri stručna članka i aktivno pomagati i sudjelovati u radu Instituta.

PASIVNI ČLANOVI

EDUKACIJA
Pasivni članovi su oni koji su završili osnovnu edukaciju iz aromaterapije, program usavršavanja ili međunarodni program, a ne provode aromaterapiju u kontinuiranom radu s klijentima.
RAD I PROVOĐENJE
Ne provode aromaterapiju u kontinuiranom radu s klijentima. Mogu postati i korisnici aromaterapije.
OBAVEZE
Po svojoj volji i potrebama sudjeluju u radu Instituta.

POČASNI ČLANOVI

RAD I PROVOĐENJE
Počasni članovi su svi oni koji su na razne načine doprinijeli promociji aromaterapije i njenih aktivnih članova, te cilju i misij instituta.
OBAVEZE
Po svojoj volji i potrebama sudjeluju u radu Instituta.
 
error: Content is protected !!