Individualno učenje

Ova edukacija je namijenjena onima koji aromaterapiju žele izučavati na način da je vremenski i sadržajno u potpunosti prilagode svojim potrebama i mogućnostima. Edukacija je koncipirana na vrlo aktivnoj interakciji između mentora i polaznika, te superviziji.

PRAVO UPISA IMAJU:

Osobe koje imaju srednju stručnu spremu, viši ili visoki stupanj obrazovanja, zdravstveni djelatnici.

POGODNOSTI:

Prilagodba prema potrebama polaznika
Individualni odabir tema
Interaktivne vježbe, razgovori i sugestije
Kontinuirane evaluacjie
Pisanje seminara, eseja i pripreme za empirijska istraživanja
Klasifikacija podataka i statistika

O uvjetima, cijenama te ostalim informacijama molimo vas da nas kontaktirate mailom na info@aromavita-institut.com ili na telefon 01 5804 811

error: Content is protected !!